loading

Beställa fler SIM-kort

Det går i dagsläget enbart att beställa ett SIM-kort per personnummer och konto. Vi kikar på att utöka detta antal i framtiden.