loading

Lyssna av röstbrevlådan från annan telefon

Du kan lyssna av din röstbrevlåda från en annan telefon. Detta gör du genom att ringa ditt telefonnummer och trycka #, din personliga kod samt # igen när ditt hälsningsmeddelande läses upp.

Mer information om hur du hanterar din röstbrevlåda hittar du här.