loading

Täckningskarta

Täckningskartan visar vart man normalt har goda möjligheter att ringa och surfa. Den täckning som du faktiskt får kan dock skilja sig från den som visas på kartan, bland annat beroende på hur många andra som ringer eller surfar samtidigt inom samma område samt väder och vind vid olika tidpunkter. Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkas även av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Öppna täckningskartan

TÄCKNINGSNIVÅ

Så här kan du tolka täckningskartan:

Bastäckning
Här finns möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

God täckning
Här finns goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning
Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

NORMALHASTIGHET

Normalhastigheten anges med ett intervall och avser ett genomsnitt för hela mobilnätet och speglar därför inte nödvändigtvis den enskilda användarens upplevelse. Normalhastigheten utgör alltså ingen garanti för vad en enskild användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad man normalt kan förvänta sig.

Hastigheten kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis geografiska förhållanden, om du befinner dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma område och vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder.

Normalhastighet 3G: 3 – 17 Mbit/s
Normalhastighet 4G: 7 – 34 Mbit/s