loading

Hur beställer jag ett ersättningskort?

Våra ersättningskort beställs på den här sidan.

Om du beställer ett ersättningskort behåller du dina poäng och har kvar samma telefonnummer som tidigare.

Har du förlorat, spärrat eller tappat ditt SIM-kort, alternativt behöver ett SIM-kort i en annan storlek så kan du beställa ett ersättningskort som skickas till den adress som är registrerad på ditt konto.

Skulle du uppleva något annat problem med ditt SIM-kort än ovanstående kan du istället kontakta vår support som då genomför en felsökning av kortet.

Om du inte behöver ett ersättningskort utan vill beställa ett helt nytt SIM-kort kan du läsa mer om det här.