loading

Enkäter

Våra enkätleverantörer har vissa kontroller för att de ska kunna säkerställa svarskvalitén. Exempelvis kan det komma upp ett meddelande om att du har svarat för snabbt eller inte noggrant. Detta beror då på en kontroll som funnits inuti enkäten. Om man till exempel klickar igenom en enkät på 2 minuter, som uppskattas ta 15 minuter, så flaggas detta direkt.

Det kan även hända att en enkät innehåller en kontrollfråga. Dessa kan komma i mitten eller slutet av en enkät och vara t.ex "Välj svarsalternativ 2 på den här frågan". Syftet är att säkerställa att man faktiskt läser frågorna och inte bara klickar sig igenom enkäterna. Om svaret på frågan inte stämmer överens med vad som förväntas, så kan man bli diskvalificerad från att vidare delta.

Kontrollfrågorna säkerställer även att man passar in i rätt målgrupp. Normalt sett så ska dessa komma i början av enkäten, däremot så finns det ingen exakt tidsgräns för detta. Då det är så pass många olika utgivare av enkäter och det inte finns någon fast praxis så kan en kontrollfråga tyvärr komma långt in i utförandet.