loading

Enkäter

Varför avbryts enkäten mitt i?

Våra enkätleverantörer har vissa kontroller för att de ska kunna säkerställa svarskvalitén. Exempelvis kan det komma upp ett meddelande om att du har svarat för snabbt eller inte noggrant. Detta beror då på en kontroll som funnits inuti enkäten. Om man till exempel klickar igenom en enkät på 2 minuter, som uppskattas ta 15 minuter, så flaggas detta direkt.

Det kan även hända att en enkät innehåller en kontrollfråga. Dessa kan komma i mitten eller slutet av en enkät och vara t.ex "Välj svarsalternativ 2 på den här frågan". Syftet är att säkerställa att man faktiskt läser frågorna och inte bara klickar sig igenom enkäterna. Om svaret på frågan inte stämmer överens med vad som förväntas, så kan man bli diskvalificerad från att vidare delta.

Kontrollfrågorna säkerställer även att man passar in i rätt målgrupp. Normalt sett så ska dessa komma i början av enkäten, däremot så finns det ingen exakt tidsgräns för detta. Då det är så pass många olika utgivare av enkäter och det inte finns någon fast praxis så kan en kontrollfråga tyvärr komma långt in i utförandet.

När får jag mina poäng?

Du får dina poäng så fort vi fått en bekräftelse från leverantören att enkäten har genomförts på rätt sätt. Normalt sett sker det här inom några sekunder men det kan ta två till tre dagar innan vi får den bekräftelsen.

Vid delade enheter och IP-adresser

Ifall man försöker genomföra enkäter på samma enhet eller IP-adress som andra konton även använder så finns det en risk att enkätleverantören inte låter en genomföra enkäten. Normalt så blir man nekad att fortsätta direkt när man försöker gå in på enkäten.

Detta gör leverantörerna för att försäkra sig om att samma person inte använder sig av flera olika konton för att svara på enkäterna. Detta är dåligt för svarskvalitén och tillåts som regel inte av leverantörerna.