loading

Vad är reCAPTCHA?

Mellan vissa reklamfilmer kan du ibland behöva utföra en enkel aktivitet för att bekräfta att du inte är en robot. Vi använder oss av ett robotfilter som kallas reCAPTCHA och för det mesta behöver du bara markera i en ruta. Anledningen till att vi använder oss av funktionen är för att säkerställa att alla tjänar sina poäng på lika villkor.

Överst i rutan kommer att det visas instruktioner för hur du löser aktiviteten. Oftast behöver du bara markera i en ruta och andra gånger kan du behöva klicka på bilder.

Skulle du ha synsvårigheter finns det då ett ljudalternativ där man ska skriva det rösten säger.