Om du ringer med Wifog Mobile och har en pott med poäng sedan tidigare så kommer den inte att påverkas av att du aktiverar Wifog Zero.

Efter att du har aktiverat Wifog Zero på den här sidan så kommer poängen du samlar efter det att hamna i din Zerometer. När du har uppnått 300 poäng är mätaren full och din påfyllning blir aktiv vid nästa månadsskifte. Om du uppnår 300 poäng innan pågående månad är slut så kommer de övriga poäng du samlar fram till och med månadsskiftet att hamna i den vanliga Wifog-potten. Alltså, om du uppnår 300 poäng i Zerometern den 20:e dagen i en månad, så hamnar alla poäng du samlar mellan den 20:e och månadsskiftet, att hamna i den vanliga Wifog-potten.

En påfyllning med Wifog Zero består av 0,5 GB surf, 15 samtalsminuter och 20 sms/mms. Respektive pott gäller i en månad eller tills att du har ringt, sms:at eller surfat upp en pott.

Hittade du svaret?