Här nedan ser du hur dina APN-inställningar ska se ut:

APN: data.wifog.com
MMSC: http://mms.tre.se
MMS proxy: mmsproxy.tre.se (för iPhone: mmsproxy.tre.se:8799)
MMS port: 8799

Vart hittar jag inställningarna?

  • iPhone: Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk > Framme vid APN-inställningarna 
  • Sony: Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn
  • HTC: Inställningar > Mobilt nätverk > Åtkomstpunktsnamn 
  • Samsung: Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobilt nätverk  > Åtkomstpunktsnamn 

Hittar du fortfarande inte dina APN inställningar så rekommenderar vi att du tittar i din användarmanual.

Hittade du svaret?