loading

Vad händer om jag inte har samlat 300 poäng vid månadsskiftet?

En påfyllning med Wifog Zero startar alltid den första dagen i en månad.* Om du inte har 300 poäng vid månadsskiftet kommer du inte att få påfyllningen med Wifog Zero -men dina poäng sparas tills dess att du har fått ihop 300 poäng. Det betyder att du kan fortsätta att samla poäng så länge som du behöver. Så snart du har uppnått 300 poäng så aktiveras din påfyllning vid nästa månadsskifte.

Om du skulle uppnå 300 poäng i mitten av en månad kan alltid du fortsätta att samla poäng, dessa poäng hamnar då i din vanliga poängpott.

Har du en Wifog Zero-påfyllning förbrukas den först, sedan går förbrukningen över på ditt övriga saldo från t.ex. top ups.

Så snart din påfyllning av Wifog Zero har aktiverats vid månadsskiftet kan du fortsätta att samla poäng till nästa månads påfyllning av Wifog Zero.

Om du vill kan du nu välja att aktivera Zero-påfyllningen direkt efter att du har uppnått 300 poäng (du slipper då vänta till månadsskiftet för att få din påfyllning).
Vill du göra det klickar du på knappen "Fyll på nu" som visas under din Zerometer. Du kan endast göra det om du inte redan fått en påfyllning under pågående månad.

Observera även att påfyllningen alltid gäller till och med sista dagen i en månad.
Det betyder att om du aktiverar den 20:e så gäller den endast fram till den 31:a.